Zwalczanie szkodników (np. owadów i gryzoni) za pomocą substancji chemicznych w formie dymu, pary lub gazu.

 

Do procesu gazowania zboża używa się fumigantów. Fumiganty są to pestycydy, które dosięgają i zabiją szkodnika, jako gaz, w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Następujące cztery fumiganty  są obecnie stosowane do gazowania szkodników magazynowych:

  • fosforowodór

  • dwutlenek węgla

Gazowanie zboża  przeprowadzamy zgodnie ze standardową procedurą w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

 

Opracowujemy i wdrażamy indywidualne programy ochrony obiektów przed szkodnikami.